Processen

Rådgivnings- og designfasen

Ud fra dine behov og ønsker samt økonomisk råderum rådgiver vi jer i forhold til byggeriets design herunder arkitektur, logistik, indeklima, energiforhold. Her afklarer vi også den fremtidige samarbejdsform.

Projekteringsfasen

I denne fase planlægges byggeriet i detaljer, og vi udarbejder tegningsmateriale, detailtidsplan og starter myndighedsbehandlingen og udvælger underentreprenører og evt. samarbejdspartnere. Vores projekteringsteam i IBG Consult kan håndtere myndighedsbehandlingen in-house, hvilket giver et mere helhedsorienteret projekt og en smidigere sagsbehandling. Læs mere om projekteringsydelser her.

Byggefasen

Som totalentreprenør styrer vi byggeriet og sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med planerne og inden for den fastsatte tidsramme og budgettet. Byggeriet får tilknyttet en erfaren projektleder, som vil være din kontaktperson gennem hele byggefasen. På bygherremøderne afklarer vi spørgsmål, og holder jer orienteret om projektets fremskridt, tidsplan, økonomi og sikkerhed, så I hverdagen kan have fuldt fokus på at drive jeres egen virksomhed.  

Ved aflevering gennemgås hele bygningen for mangler, og I får udleveret dokumentation på kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesplan, så I bedst muligt kan drifte bygningen.

Vi indkalder til- og afholder – 1 – og 5 års gennemgang, hvor vi sammen går bygningen igennem.  

> > >