Størrelse: 12.000m²
Arkitekt: IBG Consult
Opføres: 2023 (igangværende)
Ingeniør: IBG Consult

For Danske Fragtmænd opfører vi nyt lagerhotel i Herning – 6 lagerhaller a 2000 m². Lagerhallerne opføres i beton, for at sikre minimalt vedligehold og lang levetid. Derudover har der i rådgivnings- og projektfasen været fokus på optimering af logistik og funktion – der er indtænkt køreafstande, reolindretning for reach- og smalgangs- eller AGV trucks, varesammensætning ift. korrekt bygningsklassificering og docking – tilkørselsforhold, venderadius og manøvrearealer for modulvogntog.

> > >