Størrelse: 11.000 m²
Arkitekt: IBG Consult
Opføres: 2023-2024
Ingeniør: IBG Consult

For Danske Fragtmænd i Esbjerg skal IBG opføre 11.000 m² crossdock-terminal og administration. Et af fokuspunkterne i rådgivnings- og projekteringsfasen i projektet er optimering af logistik og funktion. Der er indtænkt varehåndtering i crossdocken, tilkørselsforhold og venderadius samt manøvrearealer for modulvogntog. Det samlede projekt inkluderer 10.500 m² lagerhaller hvoraf de 4 er crossdock-haller og en er en langgods-hal. Desuden opføres 500 m² administration med kontorer, mødelokaler, velfærdsfaciliteter og kantine. Derudover anlægger vi ca. 32.000 m² befæstede arealer. Projektet opføres i en partnering aftale, hvor samarbejde og åbenhed generelt er nøgleordene for parterne i projektet.

> > >