Størrelse: 1.239 m²
Arkitekt: Vilsbøll & Poulsen Arkitektfirma A/S
Opføres: 2018
Ingeniør: Bent Moseby A/S

For Flemming Krogh A/S har vi udvidet eksisterende lagerhal og transportcenter på FL Hansens Vej i Holstebro med 1.239 m². Byggeriet er udført i totalentreprise med respekt for arkitekturen fra det eksisterende byggeri.

> > >