Størrelse: 8.500 m²
Arkitekt: IBG Consult
Opføres: 2021-2022

For Holstebro Lagerhotel A/S har IBG Opført 4 lagerhaller på i alt 8.500 m². Hallerne er opført i betonelementer med sort fritlagt granit på facaden. Der er indtænkt fleksibilitet i bygningen med mulighed for at tilføje flere porte og opdele i mindre rum. Projektet er det 5. i samarbejde mellem IBG og Holstebro Lagerhotel.

> > >