Størrelse: 5.500 m²
Arkitekt: Vilsbøll og Poulsen A/S
Opføres: 2022
Ingeniør: AI A/S

For Holstebro Lagerhotel A/S har IBG opført 3 lagerhaller på i alt 5.500 m². Hallerne er opført i betonelementer med sort fritlagt granit på facaden. Der er indtænkt fleksibilitet i bygningen med mulighed for at tilføje flere porte og opdele i mindre rum.

> > >