Størrelse: 2.150 m²
Arkitekt: IBG
Opføres: 2017
Ingeniør: Bent Moseby A/S

Byggeriet omfatter 750 m² lagerbygning i letkonstruktion. 1.000 m² værksted i sandwichelementer samt 400 m² administrationsbygning i to etager. 3.000 m² befæstede arealer.

> > >