Størrelse:
Arkitekt:
Opføres: 2020
Ingeniør: Cowi

Renovering af Vejdirektoratets materialegård i Holstebro, som indeholder hal med saltlager og opbevaringsplads samt nybygning af kontor og toilet.

Træ-buespærene fra det eksisterende saltlager er genanvendt, mens der er opført nyt fundament, facader og tagkonstruktion på hallen.

> > >