Størrelse: 500 m²
Arkitekt:
Opføres: 2022-2023

Til Ølstykke Skytteforening har vi opført et skyttehus med plads til 12 skydebaner for Egedal Kommune. Byggeriet er opført i betonelementer.

> > >