Størrelse: 1.100 m²
Arkitekt: IBG consult
Opføres: 2022-2023
Ingeniør: WH Planaction

For Skovgaard Energy opfører IBG en bygning på 1.100 m² til et dynamisk power-to-ammonia anlæg i Ramme ved Lemvig. Det adskiller sig fra andre anlæg ved udelukkende at være baseret på grønne energikilder.
Projektet er et samarbejde mellem Skovgaard Energy, EUDP, Vestas og Topsøe. Bygherrerådgiver er WH-PlanAction Aps.

> > >