Størrelse: 551 m²
Arkitekt: Ginneruparkitekter A/S
Opføres: 2021
Ingeniør: Drias Rådgivende Ingeniører A/S

> > >