Størrelse: 1.780 m²
Arkitekt: Idéoplæg og bygherrerådgiver er IC Arkitekter A/S, IBGs rådgiver, HVAM Arkitekt & Ingeniørkontor A/S
Opføres: 2021-2022
Ingeniør: rådgivende ingeniør er Lyngkilde Rådgivende Ingeniører, IBGs rådgiver: Drias Rådgivende Ingeniører A/S

For ZBC har IBG opført Industricenter til undervisning. Nybyggeri. Centret opføres i Beton med facade i teglsten og stålplader.

> > >